Sally Ride EarthKam Instrukcja zamówienia zdjęcia

Wchodzimy na stronę eartkam.org i klikamy żółty przycisk „Log in”:

Pojawi się okno dialogowe, w którym wypełniamy:
Username: (podany przez nauczyciela)
Password: (podany przez nauczyciela)
i klikamy niebieski przycisk „Log in

Na stronie, która się pojawi wchodzimy w zakładkę: Image Request

Na kolejnej stronie wybieramy jedną z paczek orbit (przez kliknięcie na puste kółko):

Pojawią się (niebieskie i czerwone) trajektorie przelotu ISS nad Ziemią.
Możemy przybliżać i oddalać widok Ziemi (+/- lub kółkiem myszki).
Zdjęcie możemy zrobić tylko „będąc” na czerwonej linii.
Wybieramy miejsce, które nas interesuje i klikamy w nie – czerwony przycisk „zakotwiczy się” – staramy się być jak najbliżej linii (Distance from Groundtrack)
(uzyskamy to mocno przybliżając widok Ziemi przed kliknięciem) .
(UWAGA: weźcie pod uwagę pogodę, żeby na zdjęciu nie były to tylko chmury-można podejrzeć w zakładce Weather)
Pod mapą pojawią się dane tego miejsca.
Klikamy żółty przycisk Request Image:

Pojawia się okienko do wpisania otrzymanego kodu:
wpisujemy kod (podany przez nauczyciela) i klikamy submit:

Pojawi się kolejne okno dialogowe, do którego musi wpisać dane „naszego” punktu (przepisujemy je z głównej strony).
W Location wpisujemy: klasa-nr z dziennika-miejsce, które chcemy sfotografować.
UWAGA: – ważne jest zachowanie odpowiedniego formatu, nie używamy polskich liter w Location (to opis, który pomoże nam później znaleźć nasze zdjęcie), niebieski kropki przy North / South i East / West muszą być w dobrym miejscu.
Pola Reason and description nie musimy wypełniać.
Po wpisaniu wszystkiego klikamy Submit.

Jeśli wszystko zrobiliśmy dobrze, to pojawi się ramka z zielonym napisem SUKCES i możemy kontynuować zamawianie zdjęć (jeśli mamy jeszcze kody) lub zakończyć pracę:

A jeśli coś wpisaliśmy źle, to pojawi się czerwony napis z wyjaśnieniem
i zgodnie z nim musimy poprawić pomyłkę.

ŻYCZYMY POWODZENIA I DOBREJ ZABAWY PRZY ZAMAWIANIU ZDJĘĆ
I PRZY PÓŹNIEJSZYM ICH OGLĄDANIU !