Masterclasses HANDS on CERN

Międzynarodowe Warsztaty
Fizyki Cząstek Elementarnych
dla uczniów szkół średnich

organizowane przez International Particle Physics Outrech Group z CERN-em i innymi instytucjami i lokalnymi Uczelniami bądź Centrami Badawczymi.
W Łodzi organizatorem jest NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH.

Warsztaty, adresowane do uczniów szkół średnich, mają przybliżyć uczestnikom cel prowadzonych w CERN-ie badań, spodziewane wyniki eksperymentów i metody pracy fizyków.

Każdego roku – na przełomie lutego i marca – ponad 13 000 uczniów szkół średnich w 60 krajach bierze udział w jedno-dniowych warsztatach odbywających się zwykle na Wyższych Uczelniach bądź centrach badawczych (225 ośrodków) aby odkryć tajemnice fizyki cząstek elementarnych.
Warsztaty zaczynają się od wykładów prezentowanych przez aktywnych naukowców na tematy fizyki cząstek elementarnych i metod badań.
Następnie uczestnicy pracują na rzeczywistych danych z eksperymentów z CERN-u.
Następnie – jak w każdej międzynarodowej kolaboracji naukowej – następuje wideokonferencja, podczas której uczestnicy ze wszystkich ośrodków biorących udział w warsztatach danego dnia i organizatorzy wymieniają się wynikami i doświadczeniami z pracy. Uczestnicy mogą również zadawać pytania osobom pracującym w CERN-ie.
Na zakończenie przeprowadzany jest quiz, w którym można się sprawdzić – jak dużo zapamiętało się z przekazywanej wiedzy.

Tu możesz przeczytać więcej o warsztatach w Łodzi: http://ncbj.u.lodz.pl/polish/masterclass.html

Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN 


– ośrodek naukowo-badawczy położony na północno-zachodnich przedmieściach Genewy na granicy Szwajcarii i Francji, pomiędzy Jeziorem Genewskim a górskim pasmem Jury. Obecnie do organizacji należą 23 państwa. CERN zatrudnia 2600 stałych pracowników oraz około 8000 naukowców i inżynierów reprezentujących ponad 500 instytucji naukowych z całego świata. Najważniejszym narzędziem ich pracy jest największy na świecie akcelerator (przyspieszacz) cząstek Wielki Zderzacz Hadronów. (wg Wikipedii)

LHC – Wielki Zderzacz Hadronów – Large Hadron Collider

uruchomiony 10 września 2008 – przyspiesza przeciwbieżne wiązki proton-proton (14 TeV) i proton-jądro ołowiu (1150 TeV). Cząstki są w stanie okrążać tunel o długości dwudziestu siedmiu kilometrów 11 000 razy na sekundę.
Tory cząstek zakrzywiają schłodzone helem do 1,9 K (–271,05 °C) elektromagnesy , przez które płynie prąd elektryczny o natężeniu do 11 850 A.
(z wikipedii)

Zderzenia cząstek badane są w 4 ogromnych DETEKTORACH (największe wysokości sześciopiętrowego budynku): 

ATLAS (A Toroidal LHC AparatuS), 

CMS (Compact Muon Solenoid), 

ALICE (A Large Ion Collider Experiment), 

LHCb (Large Hadron Collider beauty).

Model standardowy budowy materii

Tu możesz poczytać trochę teorii:

A tu w wersji dla najmłodszych (kolorowanki):